Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Test av båtbottenfärg

Den 14-15 december kommer samtliga båtar på varvet att testas för biocidfärger. Mail kommer att skickas till båtägarna med resultat av testningen efter att den är genomförd. Under “Hamnet/Varvet” här på vår hemsida kan du läsa mer om klubbens miljöarbete och vilka krav som ställs.

Bakgrund: 2013 uppmanade Järfälla kommun alla kommunens båtklubbar att inkomma med en handlingsplan som visar hur man tänker uppfylla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer. Av handlingsplanen ska framgå klubbens intentioner, inklusive tidplan avseende miljöanpassad tvätt av båtbottnar samt att upphöra med användning av giftiga båtbottenfärger.

Vid årsmötet 2015 beslutades att anta grundinriktningen i styrelsens förslag till riktlinjer och årsmötet gav styrelsen i fortsatt uppdrag att utveckla handlingsplan samt samordna tidplanen med övriga berörda klubbar i Järfälla kommun.

Varvet stängs

Nu är Varvet stängt för denna säsong och efter Allhelgonahelgen kommer även vattnet stängas av så skynda om ni tänkt er att tvätta er båt!

Du ägare till segelbåt i vår hamn

Vi efterlyser dig som äger denna segelbåt som finns i Piluddens Båtklubbs hamn. Du ombeds att genast flytta bort båten. Piluddens Båtklubbs hamn är endast för båtklubbens medlemmar. Under denna helg, den 24-25 oktober, kommer bommarna att tas upp. Om du ligger kvar så hindrar du arbetet. Svagt syns ett gammalt båtregistreringsnummer AYX96.

Båtar kvar i hamnen

Nu på lördag och söndag 24-25 oktober tar vi upp bommarna inför vintern! Ni medlemmar som har kvar båtarna i hamnen måste snarast och innan dess se till att era båtar förflyttas från hamnområdet, så att inte upptagningen av bommarna hindras.

OBS! Ny upptagningsplan för mobilkranslyft den 11 oktober!

OBS! Här finns ny upptagningsplan för er som ska ta upp båten med mobilkranen nu på söndag den 11 oktober!

Ny upptagningsplan för lyft med mobilkran söndag 11 oktober.

Kom i god tid innan ert planerade lyft för anmälan, uppvisande av försäkring och betalning av lyftavgiften samt kontroll av er uppställningsutrustning. Ni som har båt som ska tas upp med mobilkranen behöver ha med er 500 kr i kontanter för betalning av lyftkostnad.

Mer info finns här på hemsidan under fliken “Hamnen/varvet” och valet “Sjösättning/upptagning”. Välkommen på söndag den 11 oktober och tänk på att hålla avstånd!

Stängning av Skansbron

Sjöfartsverket meddelar att man stänger av Skansbron för sjötrafik som kräver broöppning enligt nedan

2020-10-06 kl. 07.00 – 2020-10-08 kl. 07.00
2020-10-13 kl. 07.00 – 2020-10-15 kl. 07.00
2020-10-20 kl. 07.00 – 2020-10-22 kl. 07.00
Danviksbron är samtidigt avstängd för sjötrafik som kräver broöppning enligt nedan
2020-10-04 kl. 21.00 – 2020-10-09 kl. 10.00
2020-10-11 kl. 21.00 – 2020-10-16 kl. 10.00
2020-10-18 kl. 21.00 – 2020-10-23 kl. 10.00

Läs mer på SMBF:s hemsida.

Upptagning sker 3-4 oktober med traktor och 11 oktober med mobilkran

Kom i god tid innan ert planerade lyft, för anmälan, uppvisande av försäkring och betalning av lyftavgiften samt kontroll av er uppställningsutrustning! Lördag den 3:e och söndag den 4:e oktober använder vi vår traktor för att lyfta de båtar som är lämpliga för ett traktorlyft. Söndagen den 11 oktober använder vi mobilkran för att lyfta de båtar som inte är lämpliga att lyfta med vår egen traktor. Nedan ser ni upptagningsplanerna.

Här finns upptagningsplanen för lyft med traktor lördag 3 oktober och söndag 4 oktober

Nytt för i år är att ni som ska ta upp båten med traktorn, dvs helgen 3-4 oktober ska betala upptagningsavgiften 500 kr med Swish (eller bankgiro). Betala med Swish till nr: 1231999853 och ange ditt namn och medlemsnummer som information.

Här finns upptagningsplanen för lyft med mobilkran söndag den 11 oktober

Ni som har båt som ska tas upp med mobilkranen den 11 oktober, behöver ta med 500 kr i kontanter för betalning av lyftkostnad. 

Mer och viktig info finns här på hemsidan under fliken “Hamnen/varvet” och valet “Sjösättning/Upptagning” Missa inte att läsa det!

Välkommen till årets upptagningar! Tänk på att hålla avstånd!